سلام آقا ...


از ما -هیچ در خور شما- بر نمی آید ...


تنها به قدرِ یک جشن ،


آن هم برای یک روز .........شایـــــــــــــد به یـادتــــــــان ...........


غُصه دارد اینکه انگار ، همین 15 شعبان  ، صاحِب داریم ........


مدام یادمان می رود : أنتَ بقیّة الله فی أرضِه


آقا !


بپذیرید همین کمِ ناچیز را ... نگاه مولا آفتابِ زندیگیتون ، عید میلاد ، شیرین به کام...