هوالحبیب


با استعانت از حضرت انسیه الحورا ، خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها

بی هیچ بهانه ای و تنها به خاطر اندوه ازدست رفتن معصومیتی که گمان می برم پیش ترها ، بیشتربود ...

قرار بود نشنوم ،

صحبتهای پدر و برادر برمسئله ی حجاب و هر چه که به این مفهوم مربوط است گرم گرفته بود ؛

از چهارسالگی ام می گفت واینکه پای تلویزیون نشسته بودم

آن سالهای ابتدایی پس از جنگ و فضایی که حاکم بود .

برنامه با اجرای دو مجری خانوم و آقا به طور مشترک اجرا میشده و

 این ذهن کوچک کودک آن روزها را به خود مشغول کرده که مگر این دو نفربه هم نامحرم نیستند ؟

پس اگرهستند کنار هم چه می کنند؟ و پدر برای این سوال درست یا نادرست ذهن کودک چهارساله اش _که خودم هم یادم نمی آید

برای چه و چه مبنایی پرسیدم و اصلا ازکجا سردرآوردم ؟ _  هیچ جواب قانع کننده ای نداشته است ...

درست یا غلط بودن این سوال بماند ،

شرایط سنی و سوالهایی که ممکن است دراین دوران به ذهن یک کودک برسد

وگاها حتی پیچیده ، نامفهوم ، ویا پرمغز ومعنی هم به کنار ،

اما برای خودِ اکنون و الانِ من تکان دهنده بود که حالا که دراین نقطه از زندگی امروز هستم ،

 آیا هنوز شبیه همان کودک چهارساله با اتفاقات پیرامونم برخورد می کنم؟

یا خیلی بایدها ونبایدها برای من و حتی خیلی ها عادی وروزمره شده است ؟

نه ! فاصله گرفته ام ،

فاصله ها گرفته ایم ...

کتاب مسئله حجاب آیت الله شهید استاد فرزانه مرتضی مطهری را ورق زدم

 تا یادم بیاید قبل ترها آنچه خوانده بودم راجع به فلسفه حجاب و اختلاط زن و مرد و نظراسلام دراین رابطه و نقش زن درا جتماع کنونی و ...

گاهی چیزهایی می شنویم ومی خوانیم که در نگاه اول خوشایندمان نیست ، خودم را می گویم .

به حدیثی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها  رسیدم ، توصیه هایی اخلاقی از دیدگاه استاد ،

و اما حدیث شریف که البته فقها به آن استناد نمی کنند و اما اقلا می تواند توجیه صحیحی داشته باشد «  : روزی رسول خدا از مردم پرسیدند چه چیزی

برای زن از هر چیزی بهتر است ؟کسی نتوانست پاسخ بگوید ، حسن بن علی علیه السلام کودک و در مجلس حاضر بود ،

قصه را برای مادرش نقل کرد ،حضرت فرمود : ازهرچیز بهتر برای زن ، این است مرد بیگانه ای را نبیند ومرد بیگانه ای هم او را نبیند . »

ممکن است خواندن این حدیث در وهله ی اول چشم هایمان را گرد کند که مگر می شود ؟؟!

اما لحظه ای تامل من را قانع کرد که بله ...

خوب که می خوانم به ارجحیتش پی می برم آنجا که فرموده : از هر چیز بهتر...

اسلام می گوید نه حبس نه اختلاط ، بلکه حریم

مفهومی که این روزها ، شکل های مختلفش در حال شکستن وفراموشی ست ،

یادم می آید حجت اسلام زائری درجلسه ای می گفتند اینکه درتلویزیون برنامه ای پخش بشود و مجری ومهمان داشته باشد

ومجری زن باشد ومهمان مرد یا بالعکس ، جزیی از فرهنگ ماست و من اضافه میکنم فرهنگی که میتواند رابطه مستقیم با دین ومذهب داشته باشد .


***

پ ن 1: دوست داشتم خیلی راحت تر، کلمات کنارهم بنشینند تا من بیشتر سبک بشوم ؛ اما فضای مجازی حوصله ی پرچانگی ذهن را ندارد .

پ ن 2 : تنها دلخوش به این خواهم بود که این چند خط پریشان ، که جزوی از دغدغه ی عریض و طویل این روزهای من است نقطه ی اشتراکی بسازد با هم دردهایم ...